مهارت های ارتباطی پایه

این محصول به صورت فایل های صوتی mp3 می باشد و زمان تقریبی این محصول 80 دقیقه است که به صورت 9 فایل قسمت بندی شده است

4
تومان14,000